Høvdingsete på Sandnes

Sandnes var et maktsentrum i Hålogaland tidlig i vikingtiden (ca 793-1066),  og er omtalt i Egil Skallagrimsons saga:

”Nord på Hålogaland er det en fjord som heter Vefsn. Der i fjorden ligger det en  øy som heter Alost, en stor og god øy. På den er det en gård som heter Sandnes. Der bodde en mann som hette Sigurd (800-873). Han var den rikeste mannen der nordpå og lendmann, klok og vis. Datter hans hette Sigrid, og gikk for det likeste gifte på Hålogaland. Hun var eneste barnet til Sigurd, og arvingen hans”.

Høvdingsete på Sandnes

Kong Harald Hårfagre gjorde Sigurd på Sandnes til Herse (senere lendmann), og på kongens vegne krevde han inn skatter og håndhevet lov og orden.  Skatten besto hovedsakelig av skinn og pelsvarer, som var verdifulle i  byttehandel med utlandet. Av denne skatten fikk lendmannen beholde en part og bygge egen rikdom, mens resten måtte betales videre til kongen.

Handel og rikdom

Med utgangspunkt i Sandnes ble det drevet en omfattende næringsvirksomhet. Egils saga forteller at det fra Sandnes i tiden rundt 875 ble sendt folk på Finnferd og til Kaupangen i Vágar på skreifiske. Skreien lot de henge og den ble senere eksportert som tørrfisk sammen med huder og skinn til England. Der byttet de til seg klede, korn og andre livsnødvendigheter. De hadde også egg- og dunvær som ga viktige handelsvarer og maktposisjoner.

Handel og rikdom

Sigrid fører Torolv til Sandnes

Sigrid var først gift med Bård Brynjulfson fra Torgar, arving av et annet viktig maktsenter på Helgeland. Bård fikk banesår under slaget i Hafrsfjord (872), men før han døde ga han alt han eide, bl.a. gården og høvdingsetet Torgar til vennen og hirdmannen Torolv Kveldulvson fra Sogn. Torolv flyttet til Torgar og kom godt overens med enka, og de ble raskt gifte. Da Sigurd Herse døde, overtok Torolv Sandnesgården og flyttet dit. Sigrid kom dermed tilbake til heimgården.

Sigrid fører Torolv til Sandnes

Slaget på Sandnes

Torolv hadde i tillegg til storgården på Torgar arvet en konflikt med Hildrid-sønnene som etter hvert gjorde krav på Torgar. Denne konflikten eskalerte, og Torolv falt etter hvert i unåde hos kong Harald Hårfagre. Torolv la derfor planer om å flykte til Island. Men før han kom så langt, ble han overrasket av kongen, som i år 891 kom nordover med 300 mann. Torolv ble drept i en heftig kamp etter at langhuset de oppholdt seg i, ble satt i brann. Harald Hårfagre ga etter slaget gården til Øyvind Lambe som ble Sigrids tredje og siste mann.

Slaget på Sandnes