Skolebesøk

Skoler, SFO og barnehager blir gjerne vikinger hos oss for en dag. Her får en være vikinger for en dag, kledd opp i vikingdrakter, sverd og skjold, historiefortellinger, bake vikingbrød på bål og mange ulike leker og tevlinger. Ta kontakt med oss for spesielle avtaler og tilrettelegging.

2013: Se omtale av SFO-Sommerklubben 2013 under "Aktuelt".

2010: Se omtale fra Helgeland Arbei derblad av SFO-barn som har historietime i Langhuset