Sandnesætta

Sigrid på Sandnes

Sigrid på Sandnes er en av få kvinneskikkelser nevnt i Snorres Kongesaga. Kongen la stor vekt på å kontrollere storgårder og maktsentra, og dette skapte grunnlag for intriger og maktspill som sagene forteller om, og Sigrid er født inn i denne maktkampen. Hennes status som enearving gjorde henne til en viktig brikke i datidens storpolitikk.

Sigrid på Sandnes - statue i Sandnessjøen sentrum

Sigrid Sigurdsdatter (ca 850) vokste opp som eneste barn av den mektige Sigurd Herse på Sandnes og var ansett som ”det beste gifte” i Hålogoland. Hun blir omtalt som to manns enke og tre manns trøst. Hun blir første gang gift med: Bård Kvite. Han var arving til Torgargodset ved Brønnøysund. Sammen fikk de en sønn, Grim. Bård dør i slaget ved Hafrsfjord år 872, men før han dør gir han storgården og omsorgen for kone og sønn til sin beste venn, Torolv.

Torolv Kveldulvson: Torolv er fra Fjordane og en av landets rikeste og dyktigste menn. Han gifter seg med Sigrid i 873 og etter hennes fars død flytter de fra Torgar og til Sandnes. Som husfrue på Sandnes tar Sigrid del i alle sysler på sin store gård, mens Torolv er ute på oppdrag som skatteinnkrever for kongen. Men slektninger etter Bård Kvite var misfornøyd med at Torolv hadde arvet Torgar og setter ut rykter om at han snyter kongen på skatten. Kong Harald Hårfagre sendte en hær på 300 menn til Sandnes og etter et voldsomt slag der langhuset blir satt i brann dør Torolv.

Øyvind Lambe: Etter slaget satte Harald Hårfagre en av sine beste hirdmenn, Øyvind Lambe, til å rydde opp på Sandnes. Øyvind Lambe var venn og onkel til Torolv, og etter at kongens menn hadde drept Torolv, ønsker ikke Øyvind å være i kongens hird. Kong Harald Hårfagre vil gjøre saken god igjen og sier at han vil at Øyvind gifter seg med Sigrid og at han vil gi han alt godset som Torolv eide.

Sigrid fikk barna Finn Skjalge og Raneveig med Øyvind Lambe og hun ble stammor til en stor og vidgjeten ætt, bl.a. ble hennes sønn Finn gift med Harald Hårfagres datterdatter Gunhild og deres sønn var den berømte Øyvind Finnsson Skaldespiller. Øyvind ble senere far til Hårek på Tjøtta.

Øvrige personer i ætta

I Langhuset kan du finne en oversikt over en rekke andre historisk kjente norske personer som er å finne i Sandnesætta. Blant annet kan du lese og se hvordan Harald Hårfagre, Hårek på Tjøtta og Gange-Rolv er sentrale personer i historien om Høvdingsete på Sandnes og Sandnesætta.

Her kan du se ei ættetavle som henger i Langhuset.

 

Se også hvordan du kommer deg til Sandnes.